Schopnosť hľadať súvislosti je jedna z definícii inteligencie (správne súvislosti) Je to vlastnosť ľudom prirodzená, súvislosti náš mozog hľadá neustále v bežnom živote, no nie všetky sú však správne, aj keď sme niekedy o nich presvedčený.

Preto nestačí si len súvislosti vytvárať, ale používať aj sito kritického myslenia.

Z nesprávne pochopených súvislosti vznikajú rôzne nezmyselné povery, predsudky, konšpirácie (príklad: „nepoznám ho, ale každý kto sa volá Fero je blbec)

Ale čo s tým majú horoskopy?

Horoskopy vznikli práve ako hľadanie súvislostí medzi postavením nebeských telies a osudmi ľudí na zemi. Z počiatku sa nimi zaoberali ľudia vážne, ale v tom čase nevedeli, že Zem je guľatá, ani čo to je „obloha“ (že Zem je guľatá nevie ani teraz dosť ľudí) no a niet divu, že sa tomu „čo to je“ a čo nám to chce povedať ľudia venovali, zapisovali a hľadali spojitosti.

Jeden z milióna príkladov, čo všetko sa dá nájsť ak človek hľadá a porovnáva súvislosti, ktoré niesú:

Znamenia zverokruhu, ako vznikli?
Z pohľadu pozorovateľa na Zemi sa javí, že Zem statická zatiaľ čo slnko, hviezdy a planéty sú v pohybe. Pretože planéty našej slnečnej sústavy (aj Zem) obiehajú okolo slnka približne v rovine, tak z nášho hľadiska sa zdá, že putujú po rovnakom „výreze oblohy“ tento výrez sa nazýva ekliptika.

Počas roka sa Zem otočí raz okolo slnka a nám sa tým pádom zo Zeme zdá, že táto ekliptika si dáva „kolečko okolo Zeme“. Slnko každý deň a hviezdy si dajú kolečko raz za rok.

Z pohľadu logiky človeka, ktorý nevie, že to Zem sa točí, nevie ani čo to je Slnko, mesiac a hviezdy. Sleduje to a hľadá súvislosti s jeho sociálnym prostredím, tak niet divu že sa zrodí niečo ako horoskop.

V druhom storočí (keď ešte astrológia a astronómia boli jednou vedou) bol najvýznamnejším priekopníkom v tejto oblasti Klaudios Ptolemaios. Napísal knihu tetrabiblos, ktorá bola celý stredovek „akousi bibliou astrológie“  a neskôr sa z nej vyvinuli horoskopy dnešného typu.

Treba však ešte poznamenať, že od stredoveku sa poloha Slnka v galaxii posunula a celá ekliptika podľa ich vlastných striktných pravidiel postavených na polohe nebeských telies, už neplatí (merali podľa toho, že na svitaní sa Slnko prelínalo s daným znamením v ekliptike a to znamenie malo vtedy „svoj dátum“) Teda lepšie astrologické knihy v súčasnosti, už niekedy vysvetľujú a prepočítavajú tento posun, aby zneli vedeckejšie:)

 Sú Hviezdy v znamení, ktoré pozorujeme naozaj vedľa seba? Nie. To, že z nášho uhla sa niečo javí ako blízko, môže byť v skutočnosti oveľa ďalej, ako to, čo by sme povedali že je ďaleko.

Príklad na pouličných lampách: (svetlá z lampy oproti sebe cez ulicu sa nám javia ako vzdialené /a sú od seba iba 5 metrov/ zatiaľ čo tie vzadu sú od seba 7 metrov a javia sa blízko pri sebe)

Vplývajú teda nebeské telesá na život na zemi? Nepochybne áno, slnko svojím žiarením, má najvýraznejší vplyv na život tu na zemi.

Avšak treba sa kriticky zamyslieť nad tým, akým mechanizmom by mala astrológia a zverokruh fungovať. Predstavme si, že funguje a povaha človeka naozaj závisí od toho, v akom znamení hviezd sa narodil. Príklad, malý Janko sa narodil v deň,  keď z pohľadu nás na Zemi bola ekliptika pri východe slnka v znamení barana. Janko je teraz tvrdohlavý, hviezdy Jankovi určitým mechanizmom nainštalovali „tvrdohlavosť“. O mesiac neskôr sa narodil druhý chlapec, ale Zem sa už pootočila a teraz je pri východe slnka ekliptika v znamení býka a chlapec získal od hviezd inú povahu. (treba poznamenať, že Zem je tá, ktorá sa točí, hviezdy sú viac menej vždy v tej iste pozícii aj skoro rovnako ďaleko)Akým mechanizmom by to mohlo fungovať, aby prestali vysielať hviezdy v znamení barana svoju „energiu“ a začali tie v zamení býka? Za to že Zem sa točí? Nebolo by viac logické vysvetlenie, že Janko je tvrdohlavý, nie kvôli hviezdam, ale kvôli tomu, že v prostredí v ktorom vyrastal mu bolo vštepované, že je baran a barani sú tvrdohlaví?

Argumenty zástancov astrológie:

„Nepoznáme všetky sily a energie vo vesmíre a je toho ešte veľa čo veda nevie vysvetliť“  – áno to je pravda, že toho ešte veľa nevieme, ale to neobhajuje tvrdenie astrológie, že ona to vie! Veď predsa astrológia má svoje presné tvrdenia, že takto a takto to funguje a toto a toto sa stane a argumentom pre to má byť „tak to je, lebo ajtak ešte nevieme“ ?

Prečo sa v horoskopoch mnohý ľudia nájdu? Môže za to psychologický klam zvaný Barnumov efekt

Barnumov alebo niekedy nazývaný Forerov efekt je označenie typu subjektívnej validácie, pri ktorej človek nájde osobný význam v popisoch, ktoré by sa mohli týkať mnohých ľudí.

Napríklad:
“Potrebujete aby vás ostatní ľuda mali radi a uznávali vás, a napriek tomu máte tendenciu byť sám k sebe kritický. Aj keď máte nejaké osobnostné nedostatky, ste celkovo schopný ich vykompenzovať. Máte výrazné nevyužité kapacity, ktoré ste ešte neobrátili k svojmu prospechu. Občas máte vážne pochybnosti, či ste urobili správne rozhodnutie, alebo správnu vec.”

Ak tento text znie, ako by bol z knihy týkajúcej sa astrológie, môže to tak byť, pretože odtiaľ je. Takéto texty sú niekedy nazývané Barnumove a sú účinným prvkom v repertoári ľudí ako sú napríklad astrológovia, veštci, okultisti, a tak ďalej.
V roku 1948, psychológ Bertram R. Forero dal test osobnosti svojim študentom. Následne im povedal, že každý dostane unikátnu analýzu osobnosti, ktorá bude založená na výsledkoch testu a majú ju ohodnotiť na stupnici od 0 (veľmi slabé) po 5 (vynikajúce), ako dobre ich vystihla. V priemere ju ohodnotili známkou 4,26. V skutočnosti všetci dostali taký istý výsledok, podobný už uvedenému textu.
Ak sú takéto popisy výstupom z nejakej metódy, ktorá by mala dať personifikovaný výstup, často ich označia ako sediace a následne majú ľudia tendenciu označiť danú metódu ako úspešnú a priradiť danému človeku, ktorý takéto niečo poskytne, určité nadprirodzené schopnosti.